Úvodní strana » O nás » Podmínky umístění

Podmínky umístění

Jak probíhá umisťovaní v našich depozitech?

  • naše svěřence si mohou adoptovat pouze osoby starší 18 let.
  • je nutné si přinést vhodný přepravní prostředek na kočku (přepravku, tašku)
  • před převzetím zvířete do péče se nový majitel seznámí s předávacím protokolem a podepíše ho
  • v předávacím protokolu je mimo jiné právo depozitářky, v nutných případech provést kontrolu podmínek, ve kterých zvíře žije
  • v případě, že se o zvíře dál nemůžete nebo nechcete starat, jste povinni ho vrátit zpátky do depozita
  • zavazujete se poskytovat spolku pravdivé informace o svěřeném zvířeti
  • pokud si osvojíte nekastrované zvíře, zavazujete se nechat ho ve vhodném věku vykastrovat

Předávací protokol - výňatek :

 

Kočku Vám předáváme do péče za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek podle zákona 167/2003 Sb. na ochranu zvířat. Opuštění zvířete je podle §4/S novely zákona č.246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání považováno za týrání, za které se uděluje pokuta do výše 10.000,-Kč.

Osvojitel se zavazuje splnit tyto podmínky:

1.        Poskytnu trvale osvojenému zvířeti co nejlepší podmínky k životu, tj.:

                 - dostatek lásky a pozornosti;

 -  dostatek vhodné stravy;

 - dostatek prostoru k volnému pohybu po bytě, domku;

 - zabezpečím potřebnou hygienu;

 - dám zvíře pravidelně očkovat proti infekčním chorobám, odčervovat a odblešovat;

 -  v případě potřeby zajistím zvířeti potřebné veterinární ošetření;

 - zabezpečím zvíře před útěkem, tj. zabezpečím okna případně balkón tak, aby z nich zvíře         nemohlo vyskočit či vypadnout (sítí, mřížemi, pletivem....);

- při umístění zvířete v domě se zahradou a možností výběhu ven, zajistím zvíře 3 měsíce po   osvojení uvnitř, aby se předešlo možnému útěku.

2.        Pokud jsem převzal(a) nekastrované zvíře, dám je ve vhodné době (přibližně ve stáří 1 roku) kastrovat.

3.        Umožním původnímu majiteli, předávajícímu, nebo jejímu zástupci, případnou kontrolu osvojeného zvířete a jsem seznámen s tím, že v případě nesplnění podmínek uvedených v této smlouvě si původní majitel vyhrazuje právo zvíře mi kdykoliv odejmout. O osvojeném zvířeti budu předávajícího pravidelně podávat pravdivé zprávy minimálně jednou do roka. Rovněž se zavazuji oznámit změnu kontaktu (adresy i telefonního čísla).

4.        V případě, že z různých důvodů nebudu moci dále zajišťovat veškerou péči o výše uvedené zvíře, odevzdám je bezodkladně zpět původnímu majiteli. Opuštění zvířete je podle Zákona na ochranu zvířat § 6 trestné. Původnímu majiteli oznámím bezodkladně ztrátu nebo úhyn osvojeného zvířete.

5.        Byl(a) jsem seznámena se zdravotním stavem zvířete, příp. jsem od chovatelky převzala léky s   tím, že v léčení budu pokračovat.

Osvojitel se zavazuje dodržovat zákon o ochraně zvířat (zák. č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání novelizovaný zák. č. 162/1993 Sb.), stejně tak i veškeré zákony a normy, které jsou součástí právního řádu ČR.

Příspěvek při převzetí zvířete na ostatní zvířata:

400,-Kč (kotě), 700,-Kč (kastrovaná kočka, kocour), 500,-Kč (očkovaný pes, štěně), 800,-Kč (očkovaný a čipovaný pes), 1000,-Kč (kastrovaný pes), 1500,-Kč (kastrovaná fena).

Pomozte

opuštěným a týraným
zvířatům

2100566086/2010

Do zprávy pro příjemce
prosím napište
"DAR PRO KOČIČKY".
Moc děkujeme.

Kontaktuje nás

Předsedkyně

Mgr. Hana Smejkalová
773 535 128

kocicinadeje@centrum.cz

Jednatelka

Radka Hrochová

rh26@centrum.cz

Místopředsedkyně

Pavla Hybská
605 458 087

cymb@centrum.cz

Číslo účtu

2100566086/2010

Napište nám

Pole označená * jsou povinná.