Úvodní strana » O nás » Podmínky umístění

Podmínky umístění

Jak probíhá umisťovaní v našich depozitech?

  • naše svěřence si mohou adoptovat pouze osoby starší 18 let.
  • je nutné si přinést vhodný přepravní prostředek na kočku (přepravku, tašku)
  • před převzetím zvířete do péče se nový majitel seznámí s předávacím protokolem a podepíše ho
  • v předávacím protokolu je mimo jiné zaneseno právo depozitářky v nutných případech provést kontrolu podmínek, ve kterých zvíře žije
  • v případě, že se o zvíře dál nemůžete nebo nechcete starat, jste povinni ho vrátit zpátky do depozita
  • zavazujete se poskytovat spolku pravidelně pravdivé informace o svěřeném zvířeti
  • pokud si osvojíte nekastrované zvíře, zavazujete se nechat ho ve vhodném věku vykastrovat

Předávací protokol - výňatek :

 

Kočku Vám předáváme do péče za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek podle zákona 167/2003 Sb. na ochranu zvířat. Opuštění zvířete je podle §4/S novely zákona č.246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání považováno za týrání, za které se uděluje pokuta do výše 10.000,-Kč.

Osvojitel se zavazuje splnit tyto podmínky:

Osvojitel se zavazuje splnit tyto podmínky:

 

1 ) Poskytnu trvale osvojenému zvířeti co nejlepší podmínky k životu t.j. :

- dostatek lásky a pozornosti

- dostatek vhodné stravy

- dostatek prostoru k volnému pohybu po bytě, domku

- zabezpečím potřebnou hygienu

- dám zvíře pravidelně očkovat proti infekčním chorobám, odčervovat a odblešovat

- v případě potřeby zajistím zvířeti potřebné veterinární ošetření

- zabezpečím zvíře před útěkem tj. zabezpečím okna případně balkón, pokud mám, tak, aby z nich zvíře nemohlo vyskočit či vypadnout /sítí, mřížemi, pletivem..../

- při umístění zvířete v domě se zahradou a možností výběhu ven, zajistím zvíře 3 měsíce po osvojení uvnitř, aby se předešlo možnému útěku.

2) Pokud jsem převzal(a) nekastrované zvíře, dám je ve vhodné době (přibližně ve stáří 1 roku) kastrovat.

3) Umožním původnímu majiteli, ....................., případnou kontrolu osvojeného zvířete a jsem seznámen s tím, že v případě nesplnění podmínek uvedených v této smlouvě si původní majitel vyhrazuje právo zvíře mi kdykoliv odejmout . O osvojeném zvířeti budu příslušné depozitářce, která mi kočičku svěřila, pravidelně podávat pravdivé zprávy.

4) V případě, že z různých důvodů nebudu moci dále zajišťovat veškerou péči o výše uvedené zvíře, odevzdám je bezodkladně zpět původnímu majiteli. Opuštění zvířete je podle Zákona na ochranu zvířat § 6 trestné. Původnímu majiteli oznámím bezodkladně ztrátu nebo úhyn osvojeného zvířete, rovněž tak novou adresu při přestěhování. Předaný příspěvek je nevratný.

5) Byl(a) jsem seznámena se zdravotním stavem zvířete, datem kastrace i odčervování, případně s dalšími veterinárními úkony, příp.jsem od chovatelky na svou vlastní žádost převzala léky s tím, že v léčení budu pokračovat.

6) Podpisem smlouvy se příjemce zavazuje převzít veškeré závazky, škody a újmy se zvířetem spojené v tuto, i další dobu. Pro převod těchto práv je rozhodující datum smlouvy.

6) Osvojitel se zavazuje dodržovat zákon o ochraně zvířat (zák.č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání novelizovaný zák.č. 162/1993 Sb.), stejně tak i veškeré zákony a normy, které jsou součástí právního řádu České republiky.

Příspěvek při převzetí zvířete na ostatní zvířata:

1000,- Kč

Adopční poplatek je nevratný .

 

Pomozte

opuštěným a týraným
zvířatům

5929191339/0800

Do zprávy pro příjemce
prosím napište
"DAR PRO KOČIČKY".
Moc děkujeme.

Kontaktuje nás

Předsedkyně

Mgr. Hana Smejkalová
773 535 128

kocicinadeje@centrum.cz

Jednatelka

Radka Hrochová

rh26@centrum.cz

Místopředsedkyně

Pavla Hybská
605 458 087

cymb@centrum.cz

Číslo účtu

5929191339/0800

Napište nám

Pole označená * jsou povinná.